Hyresgäst

Om du vill göra en felanmälan så går du till mina sidor och loggar in.

För att kunna logga in på mina sidor behöver du använda ditt Hogia-Id. Har du inget Hogia-Id vänligen kontakta oss på kontoret på 021-18 62 18 så hjälper vi dig.

hello-i-m-nik-281498-unsplash

Autogiro är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan ansöka om autogiro genom att gå in på respektive nedanstående länk.  Medgivandet gäller till dess du säger upp det eller tills ditt hyresavtal upphör.

Observera att du får hyresavier även när du har autogiro. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, senast dagen före förfallodagen. Om du inte har täckning den dagen förblir hyran obetald.

Om Du har frågor om Din hyra, kontakta vår hyresavdelning, se telefonnummer och mailadress under kontakter.

Vänligen gå in på Er respektive fastighetsägare och anmäl autogiro via länken. Vilken fastighetsägare du har framgår av din hyresavi.

Wilson Fastigheter i Västerås AB 

Lars-Eric Wilson 

Wilson Real Estate AB

Wilson Fastigheter i Västanfors AB

Wilson Fastigheter i Bergslagen AB

Wilson & Gerdin AB

Wilson Wasen Fastighets AB

Wilson Centrum Fastighets AB

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker. Parkera endast på anvisade platser. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar.

Balkonger

Var uppmärksam på att förvaring av Gasolflaskor får vara högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i skåp för att skyddas mot väder och vind. Det får ej användas koleldade grillar i våra fastigheter.

Barnvagnar

I våra fastigheter får inte barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt att dom utgör ett hinder vid utrymning.

Blinkande lysrör

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Vid fall där blinkande lysrör upptäcks skall detta omedelbart meddelas till vårt kontor så att detta åtgärdas av fastighetsskötaren.

Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare monterad i din lägenhet så kontakta oss. Det är viktigt att ni kontrollerar funktionen regelbundet på brandvarnaren, detta gör du genom att hålla testknappen intryckt tills brandvarnaren tjuter till. Om den inte tjuter kan det vara dags att byta batteri eller brandvarnare. När batteriet börjar bli dåligt varnar brandvarnaren genom ett litet pipljud. Observera att brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas vid avflyttning.

Cyklar

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får ej ställas öppna.

Enskild lägenhet

Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek eller annan brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek får förvaras i lägenhet. Detta gäller även inglasad balkong eftersom den räknas som lägenhet.

Garage

I garaget får endast uppställning av bil ske. Inget upplag av möbler, annan förrådsverksamhet, eller hobbyverkstad. OBS inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Gångar i källar- och vindsutrymmen

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods.

Returpapper och grovsopor

Returpapper och grovsopor såsom kartonger eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning.

Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Utrymningsväg

Dörrar i utrymningsväg får aldrig blockeras.

Öppen eld

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Blockera inte trapphuset

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Vi arbetar kontinuerligt med brandskyddsronder för att öka tryggheten och säkerheten i våra fastigheter. Vi kontrollerar alla gemensamma utrymmen och åtgärdar eventuella brister.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta Wilson Fastigheter för att hjälp med brandvarnare.

BREDBAND

Wilson Fastigheter har Mälarenergis stadsnät installerat i merparten av sina fastigheter. För att verifiera att din fastighet är ansluten till stadsnätet, gå in under fastigheter och läs under respektive fastighet i informationsdelen.

Om Ni avser att teckna ett internetabonnemang skall Ni välja en bredbandsoperatör som levererar internettjänsten genom att gå in på Mälarenergis hemsida se bifogad länk: http://tjanster.fibra.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1. Stadsnätet innebär att du även kan få tillgång till ett flertal antal tjänster utöver en internetuppkoppling. Läs mer om de tjänster som du som får tillgång till här: http://tjanster.fibra.se/serviceguide/index/consumers/

KABEL-TV

Wilson Fastigheter i Västerås Våra fastigheter är anslutna till Telenor. I hyran ingår Telenors basutbud, som kan variera något. Vill man ha fler kanaler tecknar man avtal med Telenor.

Teckna ett kostnadsfritt avtal på Telenor.se eller ring 020-222 222

Vid avflyttning kan göras på två olika sätt:

 1. Överlåtelse – Fyll då i och skicka in en blankett. Det är olika blanketter beroende på vilken typ av överlåtelse du vill göra. Tips! Ladda ned blanketten och spara den på din dator eller mobil innan du fyller i eller skriver ut den. Låt sedan Tv-boxen vara kvar i lägenheten till nästa hyresgäst som då har fått överlåta Ert abonnemang.
 2. Uppsägning – Säg upp ditt abonnemang och skicka sedan tillbaka Tv-boxen till Telenor. Ny hyresgäst tecknar sedan sitt eget avtal.

Dingtuna och Tortuna tecknas det eget avtal med tv-box. Finns Fiber indraget i fastigheten så det finns tillgång till att använda Fiber-TV

Wilson Fastigheter i Bergslagen är det koppartråd egen box behövs för att kunna koppla upp kanaler. Ni hittar det i närmsta mediabutik alternativt teckna avtal med en tex. Boxer eller Telia.

(Fastigheten Lindås 2 finns ett avtal med COMHEM)

 

VIRSBO – Svetsarvägen. Kanalerna som finns är SVT1, SVT2, TV4. om ni skulle vilja ha fler kanaler så behöver ni en digital-tv-box. För mer information ring Mika, Antenn & Parabolservice Bergslagen 070-7671966

 

Wilson Wasen & Centrum finns ett avtal med COMHEM.

Din cykel placerar du, i förekommande fall, på något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även utrymmen i källaren som är avsedda för förvaring av din cykel. Då står den dessutom i ett låst och torrt utrymme.

Wilson Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kommunicera med våra hyresgäster och på rättliga grunder. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns här: wilsonfastigheter.se/gdpr

Vid dödsfall kan dödsboet välja en månads till tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta Wilson Fastigheter för att skriva om kontraktet.

Om du har frågor, kontakta din oss!

Wilson Fastigheter har digitaliserat sin aviseringsprocess och kommer att erbjuda e-faktura till företag och webbavier till privatpersoner.

E-faktura till företag, där kan företaget välja det betalsätt som passa bäst. Vi erbjuder PDF- fil alt. e-avi där ni uppger er bank och intermediator till oss.

Webbavier erhålls via Hogia hyresgästportal. Varje hyresgäst skall registrera sig med samma mailadress som ni uppgett till oss. Ett Hogia-id skapas via mina sidor alternativt så kontaktar ni kontoret så hjälper vi till.

SPARA ENERGI OCH VATTEN

 • Använd låg energi lampor
 • Duscha i stället för att bada
 • Diska ej under rinnande vatten
 • Drag för gardiner och persienner om natten
 • Frosta av frysen och använd rätt temperatur
 • Utnyttja eftervärme på spis och ugn
 • Släck ljuset i rum där ingen vistas
 • Använd huvudströmbrytaren när du stänger av t.ex TVn
 • Gör rent ventilationsdonen i lägenheten regelbundet

JOUR

Vid akuta fel mellan kl. 16.00-08:00.

Västerås, Dingtuna & Tortuna – AVARN Security 010-210 95 92

 

Fagersta, Norberg & Virsbo – Securitas Bevakning 010-470 57 70

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Tänk också på att du har ansvar för dina gäster om de stör både i lägenheten, i trapphuset och ute på gården.

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den avflyttande hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten tidigast klockan 12 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Du behöver även teckna en hemförsäkring vid inflyttning, som ska börja gälla samma dag som Du flyttar in. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia som Du själv kan få bekosta.

Om det inte finns en brandvarnare, måste Du skaffa en så fort som möjligt. Glöm inte kontrollera batteriet. Enligt lagen kan bostadsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.

Kom även ihåg att göra en adressändring med eftersändning, så att posten känner till Din nya adress. Detta kan Du enkelt göra via Internet på adressandring.se. Tänk på att det är nu lag på att vara skriven på den adress du bor på.

Här har vi samlat några tips på hur du gör din flytt så smidig som möjligt.

För att slippa problem och extra kostnader efter avflyttning från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten, kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Besiktning av lägenheten skall bokas efter överenskommelse med förvaltaren. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går ni igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror mm som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort.

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).

Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning (till den dagen som kontraktet upphör)

Tänk på att om du har ett Telenor abonnemang så måste detta antingen sägas upp eller överlåtas till nästa hyresgäst. se mer information under fliken Brednad/Kabel-TV

Här hittar du information om flyttstädning »

För allas säkerhet och trevnad vädjar vi till våra hyresgäster att undvika fyrverkeripjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.

Källar- och vindsförråd skall vara märkta med ett nummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss.

Håll förrådet låst även om du inte använder det.

Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Hyresgästen ansvarar för sitt eget förråd och ska se till att hålla det snyggt och fräscht. Upptäcker ni skadedjur i ert förråd ska det anmälas på en gång till oss via Hogia alternativt felanmalan@wilsonfastigheter.se

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Wilson ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring.

Vid skada eller stöld ska ni alltid kontakta ert försäkringsbolag.

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Det är inte tillåtet hos Wilson Fastigheter att grilla på balkongen, varken med elgrill, gasolgrill eller kolgrill.

Det är tillåtet att grilla på de anvisade grillplatser som finns på området.

Enligt Wilson Fastigheters ”Särskilda villkor” förpliktar sig hyresgästen att under hela hyresperioden ha en gällande hemförsäkring. Det krävs för att ge hyresgästens skydd vid eventuella skador orsakade av hyresgästen. 

Det är olika villkor hos olika försäkringsbolag men dom flesta försäkringsbolag har följande villkor i sin hemförsäkring.

Egendomsskydd
Detta ger ersättning vid exempelvis brand eller stöld för lösöre.

Reseskydd
Detta gäller i 45 dagar (eller hos vissa i 60 dagar), som bland annat ersätter kostnader för sjukvård och eventuellt ambulansflyg.

Ansvarsskydd
Detta är ett skadeståndsskydd som kan ersätta om försäkringstagaren bedöms skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Detta är ett skydd för att erhålla ett juridiskt ombud som kan ersätta försäkringstagarens kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.

Överfallsskydd
Detta är ett skydd som kan ge ersättning om försäkringstagaren blir misshandlad.

HYRAN

Hyran skall erläggas senast vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresrätten är förverkad om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Om hyresgästen vid upprepade tillfällen missköter sina hyresbetalningar kan Wilson Fastigheter säga upp hyresgästen för avflyttning och förlorar sin rätt till förlängning av hyresavtalet.

Wilson Fastigheter samarbetar med Eurocredit som hanterar samtliga inkassoärenden.

Wilson Fastigheter har en hyresgästportal som nås via Mina Sidor. Som hyresgäst skall Ni registrera ett Hogia-Id för att kunna logga in på hyresgästportalen. I hyresgästportalen kan ni göra felanmälan men även se och hämta hem era hyresavier.

Har Ni som hyresgäst inte tillgång till internet vänligen kontakta oss på kontoret angående hur ni skall erhålla era hyresavier.

LÄGENHETSBYTE

Ansökan om lägenhetsbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före datumet för genomförande. Blankett för lägenhetsbyte ifylles och skickas till Wilson Fastigheter. Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Wilson Fastigheter.

Riktlinjer för lägenhetsbyte

Ansökan om lägenhetsbyte

När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning på lägenheten skickas till Wilson Fastigheter. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen. Innan avflytt kallas hyresgästen till besiktning.

Mopeder/Motorcyklar skall parkeras på p-plats.
Det är förbjudet att parkera mopeder/motorcyklar på grönytor, i porthus, i cykelrum, på gårdar eller utmed husfasaderna i förvaltade hus av Wilson Fastigheter. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.

Om du vill byta namn på dörren eller lägga till ett extra namn, kontaktar du din uthyrare. Då ordnar vi med en riktig namnlapp åt dig, vilket ser trevligare ut än handskrivna lappar.

Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

En hyresgäst skall alltid iaktta sundhet ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § jordabalken). Vid installation av parabolantenner krävs hyresvärdens samtycke, eftersom parabolantenner monteras på fasaden eller balkongen.

Installeras en parabolantenn utan att hyresvärdens medgivande kan hyresvärden efter att hyresgästen tillställts en varning säga upp hyresavtalet (12 kap 46 § jordabalken) och hyresgästen kan tvingas att flytta.

Har en parabol redan installerats så kan hyresgästen skicka en ansökan om att få installationen godkänd.

Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken. Rökning är även förbjudet i lägenheterna även under köksfläkten samt att vi rekommenderar ej rökning på balkong eller i fönster på grund av att röken kan stiga till andra grannar. 

Rökning är även förbjudet i entréer och vid lekplatser.

Anticimex – fyll i denna formulär och uppge If som försäkringsbolag

eller ta kontakt med Wilson Fastigheter på telefon 021-186218

Om du ska separera, skall den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, sk. partiell uppsägning. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Den andre kan då överta avtalet men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden . Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprum eller på anvisad plats om sådan finnes.

Vid sopstopp, ring fastighetsförvaltningen i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor.

Matavfall – Läggs i brun avfallspåse i den BRUNA kärlet

Restavfall – Läggs i den GRÖNA kärlet

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen och om Du ska ha fest kan det vara bra att prata med grannarna innan.

Om du har grannar som du upplever som störande, skall du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst skall du kontakta oss för att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och detta kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig och vid vilken tidpunkt och meddelar förvaltaren. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.

Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

VID STÖRNING

Blir ni störda av era grannar börja med att prata med dom. Hjälper inte detta ringer Ni till störningsjouren. Se kontaktinformation under fliken kontakt.

Wilson Fastigheter kommer att debitera den störande en avgift på 2500 kr exkl.moms vid störningar då bevakningstjänst får rycka ut. Varningsbrev kommer att skickas ut och det kan innebära att hyresrätten förverkas.

UNDERHÅLL OCH INSTALLATIONER

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning, som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fack-mannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara neutral. Målning på tapet godkänns ej. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid tveksamhet. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krokar användas. Vid skador på tapeter utöver normalt slitage är hyresgästen vid avflyttning skyldig att betala för omtapetsering.

Golv skall underhållas väl.

I de fall comfortgolvvärme finns installerad i badrummet, betalas elförbrukningen av hyresgästen.

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet komma att sägas upp och hyresgästen är ersättningsskyldig för skada i lägenheten.

Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Vid byggandet av flerbostadshus är det tydliga och strikta krav på trapphusens ytskikt och fria bredder för att säkra utrymningsvägen för de boende. Därför är grundregeln att trapphuset ska hållas fritt från brännbart material och annat som kan hindra framkomligheten i trapphuset. Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt.

ORDNINGSREGLER

De ordningsregler som gäller hos Wilson Fastigheter regleras i Hyreslagen, men finns även noterat respektive kontrakt. Nedan anges de ordningsregler som är de mest grundläggande. Vänligen kontakta Wilson Fastigheter om Ni anser att några ordnings-regler är oväsentliga, otydliga eller direkt felaktiga.

Hyresgästen får icke föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.

 • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
 • Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring för att skydda sig, t.ex. vid skadeståndskrav.
 • Hyresgästen skall vara drogfri under hela hyrestiden.
 • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.
 • Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.
 • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.
 • Hyresgästen är ej tillåten att inneha aggressiva hundar, lösspringande katter eller exotiska djur.
 • Hyresgästens rättigheter och skyldigheter regleras i Hyreslagen samt är noterade i hyreskontraktet.

En ren och fräsch tvättstuga är ett nöje att tvätta i. Vi ska därför hjälpas åt att hålla den i fint skick!

För allas trevnad finns vissa regler att följa:

 • Passa bokade tider
 • Boka inte mer än en tid åt gången
 • Det är inte tillåtet att färga kläder/textiler och att tvätta mattor i maskinerna
 • Ta med all din tvätt när ni tvättat klart
 • Töm luddfilter i torktumlaren
 • Skölj ur tvättmedelsfacken
 • Torka rent alla maskiner och bänkar
 • Lämna maskinernas luckor öppna, för att undvika mögel
 • Sopa och svabba av golvet innan ni lämnar tvättstugan
 • Kom även ihåg att tömma papperskorg vid behov

Vid uppsägning av Din lägenhet måste Du skriftligen meddela oss detta. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid besiktningen kontrolleras även städningen.

Klicka här för att komma till uppsägningsblankett

UTHYRNINGSPOLICY

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs. Med anledning av detta är vi noga när vi väljer ut våra befintliga hyresgästers grannar. För att få hyra lägenhet skall Ni ha regelbunden inkomst genom:

 • Anställning
 • Pension
 • Sjukpension
 • A-kassa
 • Inkomst av kapital
 • Statliga studiemedel

Wilson Fastigheter arbetar inte aktivt med en kölista utan vi samlar på oss intressenter som vi anser skulle kunna passa i respektive fastighet och lägenhet. Skälet till att vi har gått ifrån arbetet med en kölista är att det blir arbetet med att administrera en kölista är tungt samt den blir snabbt inaktuell. På detta sätt hoppas Wilson Fastigheter att balansen i respektive fastighet blir optimal.

Vi ställer även krav på att man som hyresgäst även följer våra ordningsregler. Wilson Fastigheter diskriminerar ingen gällande ursprung, läggning eller åsikter.

Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.
Skicka in din ansökan till oss. Wilson Fastigheters tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, som regel 6 månader, och prövas i varje enskilt fall.

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela Wilson Fastigheter att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.

Du behöver göra följande steg för att andra hands uthyrningen skall vara korrekt och bli godkänd

 1. Ansökan om uthyrning  (Du som hyresgäst behöver först ansöka om att hyra ut i andra hand).
 2. Intyg om provsamboende (Vid provsamboende skall intyg bifogas till ansökan om uthyrning i andra hand).
 3. Avtal om uthyrning av bostadshyreslägenheter i andra hand (Avtal om uthyrning i andra hand skall upprättas mellan parterna. Kopia skall skickas in till Wilson Fastigheter.)
 4. Fullmakt vid andrahandsuthyrning (I förekommande fall behövs en fullmakt vid andrahandsuthyrning om ni som hyresgäst planerar att vistas utomlands eller ej är delgivningsbar).
 5. Information om behandling personuppgifter vid andrahandsupplåtelse (Informationsblad om behandling av personuppgifter skall bifogas avtalet om andrahands uthyrning).

Faktablad nya regler otillåten andrahandsuthyrning och handel med kontrakt

Riktlinjer för andrahandsuthyrnin

Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca 20-21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, ca en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.

Om du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Stora möbler och gardiner hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

Tänk på att friskluftsintagen skall hållas öppna för att värmen skall cirkulera ordentligt.

Nej, blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.

Nej, du får inte göra några förändringar i Wilson Fastigheters lägenheter (t.ex. rivning av väggar, målning, tapetsering, nya golv m.m.) utan att ha fått tillstånd av fastighetsägaren.

Nej, inte utan fastighetsägarens tillstånd. Alla fasta installationer måste göras av fackman. El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar.

Grannens barn åker skridskor i ditt vardagsrum och repar hela golvet. Målaren som hjälper dig att tapetsera gör ett dåligt jobb och skadar både väggar och tak. Din inneboende har en fest som går snett och delar av kök och badrum blir sönderslagna. Vem ska betala reparationerna?

Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig. Du ansvar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat.

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

För mer information om vad som gäller hänvisar vi till vad som står i Hyreslagen.

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.

Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får heller inte vistas lösa i trappor och källare.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev. spillning.

Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till Fastighetsägaren som en störning. I störningsärenden tar Fastighetsägaren kontakt med den störande och den som anmält störningen. I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten.

Kattdjuret är för många starkt allergiframkallande och får bla. därför ej vistas i inomhus i gemensamma utrymmen. Du bör ha så kallade klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma eller borsta katten speciellt då den fäller.

Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk till följd att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.

Troligen har vattnet i vattenlåsen avdunstat, så tappa lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.

Kontakta Wilson Fastigheter under kontorstid och Fastighetsjouren under övriga tider. Du får då hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för.

Kontakta Wilson Fastigheter som i sin tur kommer anmäla skadedjur hos Anticimex.

Anticimex kommer sedan höra av sig till anmälaren för att boka in en tid.

Nej, det kan störa dem som bor runt omkring.

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.