Energin 8

Energin 8 består av 2 st huskroppar i tegel byggt år 1991. Byggnaderna innehåller kontors-, lager- och industridelar. Byggnaderna är löpande renoverade och utbyggda under åren.


Området

Energin 8 ligger på Tunbytorps Industriområde.


Service

Energin 8 ligger i anslutning till större genomfartsleder och det går snabbt att transportera sig i alla väderstreck.


Kommunikation

Avstånd till city ca 3 km.
Avstånd till tågstation ca 3 km
Cykel till city ca 5 min.
Buss till city ca 3-5 min.

Information

Område: Tunbytorp
Adress: Omformargatan 12-14, 721 37 Västerås
Storlek totalt: 4952 kvm
Fiber: Ja
Kyla: Ja