Wilson Fastigheter byter fastighetssystem!

Wilson Fastigheter kommer att byta fastighetssystem från Hogia Fastighet Pro till Din Hyresvärd från och med aviseringen för april månad 2024. Wilson Fastigheter kommer även att övergå till att skicka månadsavier och inte tre st avier per kvartal åt gången.

Hogia Fastighet Pro kommer ej längre att utvecklas och Din Hyresvärd ägs av Hogia Fastighet och är ett vidareutvecklat webbaserat fastighetssystem med fokus på digitalisering.

Som hyresgäst kommer Ni ej att märka någon större förändring mer än att hyresavierna kommer att skickas ut från noreply@dinhyresvard.se samt att behov av att registrera Er för den nya hyresgästportalen.

På hyresavin för april månad kommer Ni som hyresgäst att kunna registrera Er för den nya hyresgästportalen. Detta utförs en gång och sedan har Ni tillgång alla tjänster på hyresgästportalen för Wilson Fastigheter.

Har Ni frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på info@wilsonfastigheter.se eller 021-18 62 18 så skall vi hjälpa Er.