Hyreshöjning Färna 2019!

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2019. Hyrorna i Färna kommer att höjas med 1,75% och höjningen gäller från och med 1 mars 2019.