Regeringens stödpaket till lokalhyresgäster på plats!

Regeringens stödpaket på cirka 5 miljarder kr till lokalhyresgäster i utsatta branscher är nu beslutat. Stödet gäller för andra kvartalet 2020 och utbetalas i efterhand. Stöd kan sökas tidigast 1 juli 2020.

Hyresstödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra med lokalhyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i en bransch som omfattas av stödet. Det statliga stödet förutsätter att hyresvärden bidrar med minst lika mycket som staten. Förordningen kan läsas på regeringens hemsida.

Vilka branscher omfattas av stödet?

Stödet ska gå till utsatta branscher, bland annat hotell, restauranger och sällanköpshandel och vissa andra branscher. Här kan du läsa vilka branscher som omfattas av stödet.

Hur fungerar stödet?

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i de utpekade utsatta branscherna kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Vad krävs för att få stöd?

Förutsättningarna för att kunna söka stöd är enligt Länsstyrelsen att:

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Avtalet om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur ansöker man om stöd?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansvarig länsstyrelse kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. Mer information om hur ansökan görs kommer att publiceras inom kort på Länsstyrelsens hemsida.Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020 och stödet betalas ut så fort länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Är det ett tvingande krav att gå med på hyresrabatter?

Nej, det finns inga tvingande krav för hyresvärdar att ge hyresrabatt och ansöka om stöd. Systemet bygger på frivillig basis och en bedömning från fall till fall av varje enskild hyresvärd.

Flera åtgärder görs redan idag av flera fastighetsägare, men inriktningen är att varje företag väljer sina verktyg utifrån sina förutsättningar och hyresgästens förutsättningar.

Här kan du läsa hela förordningen