Postboxar på Tessingatan

Nu är allt klart och postboxarna kan börja användas.

För att öppna boxen använder ni er tagg mot en av de svarta plattorna längst ned och vrider sedan om silvervredet till vänster. Kom ihåg att alltid vrida tillbaka vredet så att boxen går i lås.