Påkallande av hyresförhandling för år 2021!

Fastighetsägarna har påkallat om förhandling om 2021 års hyresjustering för Wilson Fastigheter till Hyresgästföreningen. När den förhandlingen är avslutad kommer mer information att presenteras.

Vid frågor kring detta vänligen kontakta petter@wilsonfastigheter.se