Otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt!

Nya regler gäller från och med 2019-10-01 gällande otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt.

Faktablad nya regler otillåten andrahandsuthyrning och handel med kontrakt