Nytt i fastigheten Gudmund, Tessingatan

Porttelefon och ny entrétavla installerad i fastigheten.

I den nya entrétavlan kommer hyresgästerna fr.o.m. 1 november kunna boka tvättid genom att använda sin entrétagg.