Information kring felanmälan och besök med anledning av Coronaviruset covid-19

Wilson Fastigheter följer händelseutvecklingen av Coronaviruset covid-19 noga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Wilson Fastigheter gör vad vi kan för att hyresgäster, vår personal samt våra underentreprenörer inte utsätts för smitta.

Det innebär för Wilson Fastigheters del att sjuka medarbetare stannar hemma, sjuka medarbetare hos underentreprenörer inte får tillträde till våra fastigheter och att vi är extra noga med hygien. Det innebär även att vi inte önskar besöka sjuka hyresgäster i samband med felanmälningar eller få besök av sjuka hyresgäster.

BESÖK TILL VÅRT KONTOR!
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög. Vi ber er därför just nu att INTE besöka vårt kontor. Kontakta oss på angivna kontaktuppgifter om Ni har behov av att komma i kontakt med oss i andra ärenden än felanmälan. Kontaktuppgifter till oss hittar Ni under fliken wilsonfastigheter.se/kontakt.

BESÖK HEM TILL DIG!
Behöver du göra en felanmälan och om du eller någon i hushållet ÄR sjuka så ber vid dig att antingen vänta med att göra din felanmälan alternativt lägga din felanmälan i hyresgästportalen Hogia där Ni uppger att Ni för tillfället är sjuka. Vi kommer då att bedöma hur och när vi har möjlighet att utföra den felanmälan men vi kommer inte att glömma bort den.

Behöver du göra en felanmälan och om du eller någon i hushållet INTE är sjuka så skall ni lägga in en felanmälan i hyresgästportalen Hogia. Dessa felanmälningar sparas och prioriteras vilka vi bedömer att vi kan utföra i dagsläget.

Observera att vi läser och sparar samtliga felanmälningar som läggs in via hyresgästportalen Hogia. Vi har i dagsläget av förståeliga skäl behov av att prioritera vilka vi kan/skall utföra och när i tiden dessa skall utföras. Vi kommer att kommunicera med Er via hyresgästportalen alternativ telefon/mail.

Om Ni har fel i lägenheten av akut karaktär som INTE kan vänta skall Ni kontakta oss antingen genom att lägga en felanmälan via hyresgästportalen Hogia alternativ ringa oss på 021-18 62 18. Vänligen lämna all information kring Ert hälsotillstånd så vi har information till vår egen personal men även till våra underentreprenörer.

Alla tillträden från och med nu att ske elektroniskt med hjälp av Bank-id. Om detta berör dig så kommer vi skicka ut mer information i samband med tillträdet.

Det här är en väldigt speciell och oönskad situation. Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av detta virus.

MER INFORMATION
Har du frågor om Coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.