Hyresjustering för fastighet Gudmund 1, Tessingatan 12

Wilson har utfört standardhöjande insatser och efter förhandlingar med hyresgästföreningen kommer hyran justeras med 110kr/månaden från och med 2022-07-01.

Vid frågor vänligen kontakta kontoret på 021-186218 alternativt maila oss på info@wilsonfastigheter.se