Hyresförhandling avslutad för Virsbo avseende år 2024.

Hyresförhandlingen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har avslutats gällande hyresjustering för år 2024 för Virsbo. Hyresjustering sker med 4,8% från och med 2024-01-01.