Hyresförhandling avslutad för Västerås avseende år 2024.

Hyresförhandlingen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har avslutats gällande hyresjustering för år 2024 för Västerås. Hyresjustering sker med 5,3 % från och med 2024-01-01.