Hur varmt får det vara i lägenheten?

Om du har varmare än 26 grader inne en längre tid kan du ha rätt till åtgärder – och en rabatt på hyran. Men under tillfälliga värmeböljor behöver det bli ordentligt outhärdligt innan hyresvärden måste ingripa.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader på sommaren – med vissa undantag. Under högsommaren frångår Folkhälsomyndighetens sin vanliga rekommendation på att en bostadstemperatur bör ligga mellan 20 och 23 grader. Fram till sommarens slut måste termometern nå upp till 26 grader eller mer under en varaktig tid för att miljön inomhus ska klassas som en olägenhet. Vid tillfällig värmebölja kan du som hyresgäst behöva acceptera upp till 28 grader. Praxis gällande termen varaktigt är att ett par veckors lidande innan prövning skall ske av inomhusklimatet skall utredas.

Några saker du själv kan göra för att underlätta är att dra ner persienner eller dra för gardiner, vädra på nätterna och se till att dricka ordentligt med vatten i värmen.

Om du vill ha hjälp att se till att du har bra temperatur i lägenheten behöver det först utredas hur varmt du har det i lägenheten. Kontakta först din hyresvärd. Om din hyresvärd säger nej kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun och be om hjälp. De uppmanar värden att undersöka och åtgärda vid behov.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/sa-varmt-ska-det-vara-inomhus/