Framsteg för FPC!

Grundläggningen för FPC påbörjades idag och vi bedömer att vi håller vår tidplan med byggnationen!