Hyresgästportal!

Wilson Fastigheter erbjuder sina hyresgäster en hyresgästportal där all felanmälan skall ske. I Wilson Fastigheters miljöarbete arbetar vi med att minska utskrifter och gällande framtida [...]

0 Read More

Ny hemsida!

Wilson Fastigheter lanserar nu en hemsida där hyresgästerna får möjlighet att logga in på en hyresgästportal. I hyresgästportalen kommer hyresgästerna att kunna rapportera felanmälningar samt få [...]

0 Read More