Nyheter från Wilson Fastigheter

Inga nyheter för tillfället

Hyresgästinformation

Telefontider är kl. 8-16. Vid felanmälan hänvisas till
http://wilsonfastigheter.se/bostäder/felanmälan

Gott Nytt År!

God fortsättning på det nya året

 

Snabblänkar

2014-05-17 Ordningsregler


De ordningsregler som gäller hos Wilson Fastigheter regleras i Hyreslagen, men finns även noterat respektive kontrakt. Nedan anges de ordningsregler som är de mest grundläggande. Vänligen kontakta Wilson Fastigheter om Ni anser att några ordnings-regler är oväsentliga, otydliga eller direkt felaktiga.

Hyresgästen får icke föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen. 

Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.

Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring för att skydda sig, t.ex. vid skadeståndskrav. 

Hyresgästen skall vara drogfri under hela hyrestiden.

Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda. 

Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.

Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten. 

Hyresgästen är ej tillåten att inneha aggressiva hundar, lösspringande katter eller exotiska djur.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter regleras i Hyreslagen samt är noterade i hyreskontraktet.