Personuppgifter

 

Vi kommer att byta ut vårt felanmälansystem till Hogia Fastighets Pro. Detta innebär att du kan göra felanmälningar digitalt samt följa arbetsordrar på din lägenhet. För att vi ska kunna skapa ett Hogia-id som du kan logga in med behöver vi dina personuppgifter. Fyll i dina uppgifter senast 15 juni.

 

Om en kontaktperson anges är det din skyldighet att informera denne person om att dennes personuppgifter behandlas hos oss.

Genom att denna blankett fylls i och skickas in godkänner du att dina personuppgifter behandlas hos oss i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Wilson Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kommunicera med våra hyresgäster och av rättliga grunder.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på vår hemsida www.wilsonfastigheter.se/GDPR

Om du inte har tillgång till hemsidan eller vill ha mer information kontakta oss genom kontaktuppgifter nedan.


Med vänliga hälsningar
Wilson Fastigheter

 

Kontakta oss

Wilson Fastigheter
Ånghammargatan 16
721 33 Västerås
Telefon: 021-18 62 18
Telefax: 021-18 63 30
info@wilsonfastigheter.se