Vanliga frågor

 

Bredband/Kabel-TV
Fastighetsskötare
GDPR
Hyran
Inflyttning-Avflyttning
Jour
Lägenhetsbyte
Ordningsregler
Skadedjur
Spara energi och vatten
Underhåll och installationer
Uthyrningspolicy
Vid störning

 

BREDBAND/KABEL-TV

BREDBAND

Wilson Fastigheter har Mälarenergis stadsnät installerat i merparten av sina fastigheter. För att verifiera att din fastighet är ansluten till stadsnätet, gå in under fastigheter och läs under respektive fasighet i informationsdelen.

Om Ni avser att teckna ett internetabonnemang skall Ni välja en bredbandsoperatör som levererar internettjänsten genom att gå in på Mälarenergis hemsida. Stadsnätet innebär att du får tillgång till ett flertal antal tjänster utöver en internetuppkoppling. Läs mer om de tjänster som du som får tillgång till här.

KABEL-TV

Wilson Fastigheter har tecknat ett avtal med Tele2Vision om leverans av kabel-tv till berörda fastigheter. Varje lägenhet kommer att utrustas med en digitalbox som tillhör lägenheten. Vid avflyttning skall denna digitalbox kvarlämnas i lägenheten annars sker det en debitering på avflyttande hyresgäst motsvarande kostnaden för en ny digitalbox.

 

FASTIGHETSSKÖTARE

Ring 021-18 62 18 eller kontakta oss via e-post: felanmalan@wilsonfastigheter.se

 

GDPR

Wilson Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kommunicera med våra hyresgäster och på rättliga grunder. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns här: www.wilsonfastigheter.se/GDPR

 

HYRAN

Hyran skall erläggas senast vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresrätten är förverkad om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Om hyresgästen vid upprepade tillfällen missköter sina hyresbetalningar kan Wilson Fastigheter säga upp hyresgästen för avflyttning och förlorar sin rätt till förlängning av hyresavtalet.

Wilson Fastigheter samarbetar med Eurocredit som hanterar samtliga inkassoärenden.

 

INFLYTTNING-AVFLYTTNING

Om du blivit erbjuden en lägenhet hos oss kommer du att kallas till besiktning. Vid besiktningen närvarar du, avflyttande hyresgäst och en representant från Wilson Fastigheter. Ni får då normalt nycklar till din nya lägenhet.

Inflyttning sker tidigast den första dagen i månaden enligt hyreskontrakt eller enligt överenskommelse. För att ändra adress går du in på www.adressandring.se eller ringer 0771-97 98 99.

 

JOUR

Vid akuta fel - Securitas bevakning kl. 16.00-08:00. Tel: 010-470 57 70

 

LÄGENHETSBYTE

Ansökan om lägenhetsbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före datumet för genomförande. Blankett för byte ifylles och skickas till Wilson Fastigheter. Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Wilson Fastigheter.

Blankett i Word-format
Blankett i PDF-format

När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning på lägenheten skickas till Wilson Fastigheter. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen. Innan avflytt kallas hyresgästen till besiktning.

 

ORDNINGSREGLER

De ordningsregler som gäller hos Wilson Fastigheter regleras i Hyreslagen, men finns även noterat respektive kontrakt. Nedan anges de ordningsregler som är de mest grundläggande. Vänligen kontakta Wilson Fastigheter om Ni anser att några ordnings-regler är oväsentliga, otydliga eller direkt felaktiga.

Hyresgästen får icke föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.

 • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
 • Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring för att skydda sig, t.ex. vid skadeståndskrav.
 • Hyresgästen skall vara drogfri under hela hyrestiden.
 • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.
 • Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.
 • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.
 • Hyresgästen är ej tillåten att inneha aggressiva hundar, lösspringande katter eller exotiska djur.
 • Hyresgästens rättigheter och skyldigheter regleras i Hyreslagen samt är noterade i hyreskontraktet.

 

SKADEDJUR

Anticimex - Kontakta fastighetsskötaren

 

SPARA ENERGI OCH VATTEN

 • Använd låg energi lampor
 • Duscha i stället för att bada
 • Diska ej under rinnande vatten
 • Drag för gardiner och persienner om natten
 • Frosta av frysen och använd rätt temperatur
 • Utnyttja eftervärme på spis och ugn
 • Släck ljuset i rum där ingen vistas
 • Använd huvudströmbrytaren när du stänger av t.ex TVn
 • Gör rent ventilationsdonen i lägenheten regelbundet

 

UNDERHÅLL OCH INSTALLATIONER

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning, som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fack-mannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara neutral. Målning på tapet godkänns ej. För att undvikaåterställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid tveksamhet. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krokar användas. Vid skador på tapeter utöver normalt slitage är hyresgästen vid avflyttning skyldig att betala för omtapetsering.

Golv skall underhållas väl.

I de fall comfortgolvvärme finns installerad i badrummet, betalas elförbrukningen av hyresgästen.

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet komma att sägas upp och hyresgästen är ersättningsskyldig för skada i lägenheten.

 

UTHYRNINGSPOLICY

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster trivs. Med anledning av detta är vi noga när vi väljer ut våra befintliga hyresgästers grannar. För att få hyra lägenhet skall Ni ha regelbunden inkomst genom:

 • Anställning
 • Pension
 • Sjukpension
 • A-kassa
 • Inkomst av kapital
 • Statliga studiemedel

Wilson Fastigheter arbetar inte aktivt med en kölista utan vi samlar på oss intressenter som vi anser skulle kunna passa i respektive fastighet och lägenhet. Skälet till att vi har gått ifrån arbetet med en kölista är att det blir arbetet med att administrera en kölista är tungt samt den blir snabbt inaktuell. På detta sätt hoppas Wilson Fastigheter att balansen i respektive fastighet blir optimal.

Vi ställer även krav på att man som hyresgäst även följer våra ordningsregler. Wilson Fastigheter diskriminerar ingen gällande ursprung, läggning eller åsikter.

 

VID STÖRNING

Wilson Fastigheter kommer att debitera en avgift på 2500 kr exkl.moms vid störningar då bevakningstjänst får rycka ut.

 

Kontakta oss

Wilson Fastigheter
Ånghammargatan 16
721 33 Västerås
Telefon: 021-18 62 18
Telefax: 021-18 63 30
info@wilsonfastigheter.se