Formulär för intresseanmälan

Wilson Fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kommunicera med våra hyresgäster och på rättliga grunder. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på vår hemsida www.wilsonfastigheter.se/GDPR.

Dina uppgifter kommer att sparas hos oss i 90 dagar, därefter måste du själv förnya din intresseanmälan.

Sökande

Medsökande

(Om en medsökande anges är det din skyldighet som sökande att informera denne person om att dennes personuppgifter behandlas hos oss.)

Önskemål