Fastighet: Bergudden 5, Västerås

Beskrivning


Storlek

Total:
484 kvm

Geografi

Område
Västermalm
Adress:
Högbergsgatan 1, 724 62 Västerås