Nyheter från Wilson Fastigheter

 

Uppdatera personuppgifter

Vi kommer att byta ut vårt felanmälansystem till Hogia Fastighets Pro. Det innebär att vi behöver dina personuppgifter, adress, telefon och mailadress.
Fyll i dem här om du är hyresgäst

 

Fastighetsförvärv

Från den första mars tar Wilson Fastigheter över ett fastighetsbestånd om 100 lägenheter i Norberg, Fagersta och Virsbo.

 

Hyresgästinformation

Felanmälan

Telefontider är kl. 8-16. Vid felanmälan hänvisas till
Till felanmälan och kundportalen

Störningsjour

Telefonnummer till störningsjour:
Securitas bevakning 010-470 57 70

Samma nummer gäller Västerås, Fagersta, Norberg samt Virsbo.